ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

 
 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w szkole  w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma kształcenia)
§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania. Potwierdzenie zapoznania się z Procedurami pracownicy potwierdzają na liście.
§ 4. Do dnia 1 września 2020 roku z sal lekcyjnych muszą zostać usunięte lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, których nie da się umyć, uprać lub zdezynfekować. Zadanie to powierza się do wykonania personelowi obsługi sprzątającej szkoły przy współudziale nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad salą. Miejsce przechowywania przedmiotów ustali dyrektor szkoły lub upoważniona do tego osobą.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
 
                                                                             Dyrektor
Szkoły Podstawowej
                                                                             im. prof. Romana Kobendzy
                                                                              w Łynie
 
_______________________________________________________________________
 
Szkoła Podstawowa im. prof. Romana  Kobendzy w Łynie
Łyna 26,
13-100 Nidzica
NIP: 984-01-26-469
Tel/fax   89 625 75 54
e-mail: splyna@nidzica.pl